Wczytuję dane...
Reklamacje, zwroty

       Reklamacje, zwrot towaru.

Zwrotowi podlego otrzymany towar, który jest niezgodny z zamawianym lub z opisem

 Zasady zwrotu towaru:

 1. . Kupujący po stwierdzeniu niezgodności otrzymanego Towaru z zamawianym lub opisem powinien niezwłocznie o tym powiadomić Sklep. 
 2.  Sklep poinformuje Klienta o terminie dbioru Towaru.
 3.  Sklep zobowiązuje się, niezwłocznie po odebraniu od Klienta zwracanego Towaru, przygotować i zlecić nową wysyłkę zgodnie z zamówieniem.
 4. Jeżeli Sklep nie posiada Towaru zgodnego z opisem, niezwłocznie poinformuje o tym Klienta w celu ustalenia dalszego przebiegu realizacji zamówienia. Dopuszcza się: zwrot wartości zwracanego Towaru + kosztów przesyłki, jeśli zwracany towar był jedynym zamawianym w tej dostawie Towarem, na konto Klienta w ciągu 14 dni od momentu otrzymania Towaru lub wymiany na inny o tej samej wartości. Klient może wymienić Towar na inny, w innej cenie, wówczas odpowiednio: nadwyżkowa różnica zostanie zwrócona na konto Klienta lub Klient będzie poinformowany i zobowiązany do wpłaty brakującej różnicy na konto Sklepu w ciągu 7 dni roboczych.  
 5. Klient ma również prawo zwrócić towar do 14dni od jego otrzymania bez podania przyczyny - ma takie prawo zgodne z ustawą dot. zawierania umów na odległość. Konieczne jest wówczas dołączenie wypełnionego formularza zwrotu towaru dostępnego tutaj. 
  Sklep zwraca wówczas Klientowi w ciągu 14 dni koszty zwracanego towaru. Zwracane są koszty wg ceny, w której klient zakupił towar. Koszty wysyłki : zarówno w stronę klienta jak i zwrotnej - ponosi Klient. Klient może wysłać towar we własnym zakresie lub na pisemną prośbę Klienta, Sklep może zlecić odbiór wysyłki przez wybraną przez siebie firmę kurierską lub paczkomaty. W tym celu Klient musi przesłać takie zapytanie drogą mailową: info@fruttidimamma.com . Zgodę na taką opcję, Sklep wyraża również drogą mailową lub sms-ową. Klient po otrzymaniu takiej zgody może uważać sprawę transportu za uzgodnioną.
 6. Jeżeli Klient nie odbierze opłaconej przesyłki w wyznaczonym terminie i przesyłka wróci do Sklepu, Klient ma prawo zdecydować czy chce ją ponownie otrzymać, czy chce zwrot pieniędzy - z tym, że zwrot będzie pomniejszony o koszty wysyłki oraz wysyłki zwrotnej, a jeśli Klient zdecyduje się na ponowne przesłanie do niego zamówionego towaru - będzie musiał pokryć koszty przesyłki zwrotnej oraz dodatkowej przesyłki.
 7. Jeżeli Klient nie odbierze przesyłki za pobraniem w wyznaczonym terminie i przesyłka wróci do Sklepu, Klient ma prawo zdecydować czy chce ją ponownie otrzymać, czy nie, - z tym, że Klient zobowiązany jest pokryć koszty wysyłki oraz wysyłki zwrotnej.
   

Reklamacji podlega towar uszkodzony w momencie jego otrzymania lub taki, w którym ujawniła się wada już w trakcie uzytkowania, lecz wcześniej nie była widoczna i nie jest wynikiem nieprawidłowego lub niezgodnego z instrukcją obsługi użytkowania produktu, bądź też samodzielnej ingerencji w jego strukturę.

 Zasady wnoszenia reklamacji, termin ich rozpatrzenia i realizacji, okres gwarancji:

 1.  Okres gwarancji podany jest w opisie Towaru i/lub na instrukcji jego użytkowania.
 2.  Zgłoszenia reklamacyjne należy niezwłocznie przesyłać na adres e- mail: info@fruttidimamma.com.pl,
 3.  Termin rozpatrzenia reklamacji: do 14 (czternastu) dni roboczych od daty otrzymania kompletnego Zgłoszenia reklamacyjnego.
 4.  Termin realizacji reklamacji: do 30 (trzydziestu) dni roboczych od daty rozpatrzenia reklamacji.

 Serwis gwarancyjny: każdorazowo w treści pisemnego Zgłoszenia reklamacyjnego na adres e- mail  Klient jest zobowiązany przesłać: numer artykułu reklamowanego Towaru, opis wady plus opcjonalnie zdjęcia reklamowanego Towaru w całości i miejsca ujawnienia się jego wady, dane osobowe i/lub numer dowodu zakupu reklamowanego Towaru, numer telefonu kontaktowego oraz adres do ewentualnej dostawy części zamiennych lub nowego Towaru. Data otrzymania Zgłoszenia to data otrzymania kompletnych jego danych, jak opisano powyżej.

 • Jeśli reklamacja zostaje uznana za zasadną i:
 • Sklep lub Przedstawiciel Producenta lub Producent posiada części zamienne- zostają one wysłane bezpośrednio na adres Klienta wskazanego w Zgłoszeniu;
 • Sklep lub Przedstawiciel Producenta lub Producent nie posiada części zamiennych- reklamowany Towar zostaje wymieniony na nowy;
 • Sklep lub Przedstawiciel Producenta lub Producent nie posiada właściwego Towaru- Sklep uzgadnia z Klientem i Przedstawicielem Producenta lub Producentem  wymianę Towaru na inny bądź warunki zwrotu zapłaconej kwoty za reklamowany Towar.

  Jeśli reklamacja zostaje uznana za bezzasadną Sklep proponuje Klientowi możliwość skorzystania z odpłatnego serwisu.

  Serwis pogwarancyjny: każdorazowo w treści pisemnego Zgłoszenia reklamacyjnego na adres e- mail Klient jest zobowiązany      
przesłać: numer artykułu reklamowanego Towaru, opis wady plus opcjonalnie zdjęcia reklamowanego Towaru w całości i miejsca ujawnienia się jego wady, dane osobowe i/lub numer dowodu zakupu reklamowanego Towaru, numer telefonu kontaktowego oraz adres do ewentualnej dostawy części zamiennych lub nowego Towaru. Jeśli istnieje możliwość naprawy Sklep proponuje Klientowi możliwość skorzystania z odpłatnego serwisu.